Bistandsadvokat

I saker som gjelder drap, herunder bildrap, og grov vold der ofret er påført betydelig skade av fysisk eller psykisk karakter, vil de fornærmede eller de pårørende normalt få oppnevnt bistandsadvokat etter begjæring.

Det samme gjelder i nesten alle typer saker som rammes av sedelighetsbestemmelsene i straffeloven; herunder voldtekt, overgrep mot mindreårige og brudd på særlige tillitsforhold, eller forsøk på slike forbrytelser. Ordningen omfatter nå også fornærmede i saker der det er ilagt besøksforbud, og den anmeldte bryter dette, og er gratis for klientene.

For enkelte andre typer overgrep som særlig mishandling av ektefelle og barn samt ofre for voldshandlinger, vil det bli gitt fritt rettsråd uten at ofrene må betale noe for nødvendig juridisk bistand i sakene.

Bistandsadvokaten vil normalt være tilstede i retten under hele straffesaken, og vil i de saker dette er aktuelt fremme og prosedere erstatningskrav på vegne av den fornærmede.

Advokatfirmaet Elden DA har blant annet representert avdødes familie i flere drapssaker, blant annet i 22. juli-saken, lommemannsaken, Karmøy-saken og Stoa-drapet. Vi har også bistått ofre i sedelighetssaker med større erstatningsomfang knyttet til økonomisk tap, oppreisning og menerstatning.

Medarbeidere i faggruppen:

 • Advokat John Christian Elden
 • Advokat Karen Forbrigd
 • Advokat Nadia Christina Hall
 • Advokat Bengt Haadem Hoff
 • Advokat Siv Hallgren
 • Advokat Gunhild Bergan
 • Advokat Max Henrik Jespersen

  Se også:

 • Mer informasjon om erstatning for voldsofre
 • Tips en venn om denne siden