Arbeidsrett

Advokatfirmaet Elden DA driver utstrakt rådgivning og konflikthåndtering knyttet til arbeidstvister.

Vår faggruppe for arbeidsrett er sammensatt av advokater som er spesialisert på området.

Vi bistår både fagforeninger, privatpersoner og bedrifter i arbeidsrettslige spørsmål. Vårt hovedfokus er å bidra til gode løsninger med et lavest mulig konfliktnivå, men vi bistår også våre klienter ved gjennomføring av rettslige prosesser.

Vi bistår med, og har særlig kompetanse innenfor:

 • Arbeidsavtaler
 • Oppsigelse og avskjed
 • Prosedyre
 • Sluttpakker
 • Tariffavtaler
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Yrkesskade

  Medarbeidere i faggruppen:

 • Advokat Astri Aas-Hansen
 • Advokat Håkon Juell Hassel
 • Advokat Lars Christian Sunde
 • Advokat Max Henrik Jespersen
 • Advokat Sindre Reimers Rising
 • Advokat Hugo Rolf Hansen
 • Advokat Marion Haaland
 • Advokat Per Magne Kristiansen
 • Advokat Erik Ulvesæter

  Se også:

  Statens personalhåndbok

 • Tips en venn om denne siden