Alminnelig praksis

Innen firmaet har vi advokater med erfaring innenfor de fleste rettsområder, med unntak for spesialisert forretningsjuridisk rådgivning i situasjoner der tvist ennå ikke har oppstått.

Vi gir således feks ikke råd om hvordan man bør innrette seg skattemessig, men tar oppdrag knyttet til klage eller søksmål over likningsvedtak.

Vi tilbyr derfor også bistand utenfor områdene som er spesielt nevnt under "fagfelt".

Ved innledende kontakt pr telefon, brev, mail eller personlig fremmøte vil det bil opplyst hvilke medarbeidere som kan være aktuelle for en bestemt sak.

Vi har også nytten av å være et såpass stort fagmiljø at medarbeiderne ofte kan dra veksler på hverandre og jobbe i team når dette er ønskelig eller nødvendig ut fra sakens omfang eller kombinasjon av rettsområder.

Tips en venn om denne siden