Eiendomstvister

En rekke tvistesaker springer ut av fast eiendom, og flere medarbeidere i firmaet har erfaring med denne typen saker. Sakene kan feks dreie seg om mangler etter kjøp av eiendom, hvor feil i arealberegningen eller fuktskader ofte går igjen.

Også husleietvister, enten på vegne av eieren av eiendommen eller på vegne av leietakeren er blant sakene vi har behandlet.

Les mer

Oppdragene innenfor dette fagfeltet gjelder hovedsaklig tvisteløsning og prosedyreoppdrag. Likevel kan vi også bistå med utarbeidelse eller rådgivning før tvist er oppstått, for eksempel i forbindelse med inngåelse av leiekontrakter.


Siden vi har erfaring med tvistespørsmålene som kan oppstå i etterkant, er det ofte en god forsikring å benytte advokat allerede på dette stadiet.

Fagpersoner


Anders Brosveet (H)

Advokat Oslo 920 35 100 anders.brosveet@elden.no Les mer

Thomas Berge (MBA)

Advokat Oslo 970 02 700 thomas.berge@elden.no Les mer

Håkon Juell Hassel

Advokat Oslo 936 86 169 h.j.hassel@elden.no Les mer

Christian Flemmen Johansen

Advokat Oslo 91 54 81 77 christian.flemmen@elden.no Les mer

Sindre Reimers Rising

Advokat Oslo 920 10 313 s.r.rising@elden.no Les mer

Bjørn Kvernberg

Advokat Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Les mer

Geir Michael Enberg Jesinsky

Advokat Sandefjord 992 66 889 g.m.jesinsky@elden.no Les mer

Kristoffer Sivertsen

Advokat Stavanger 47 60 28 43 kristoffer.sivertsen@elden.no Les mer