Barnevern

Barnevernsaker starter svært ofte med at det varsles om eller gjøres inngripen fra det offentlige barnevernets side. Vi bistår ofte omsorgspersoner vis-a-vis barnevernet, og i endel saker bistår vi direkte overfor den som vedtaket omhandler.

Våre advokater på området har erfaring med saker på alle stadier, inkludert prosedyre i saker som har havnet i domstolsapparatet.

Fagpersoner


Henrik Bliksrud

Advokat Oslo 911 82 591 henrik.bliksrud@elden.no Les mer

Gunhild Bergan

Advokat Oslo 920 29 810 gunhild.bergan@elden.no Les mer

Sidsel Katralen

Advokat Gol 924 26 095 sidsel.katralen@elden.no Les mer

Sol Elden

Advokat Oslo 905 85 158 sol.elden@elden.no Les mer

Ida Andenæs

Advokat Oslo 926 06 874 ida.andenaes@elden.no Les mer

Cecilia Dinardi

Advokat Oslo 478 11 646 cecilia.dinardi@elden.no Les mer

Hanne Wold Johansen

Advokat Sandefjord 95060268 h.w.johansen@elden.no Les mer

Geir Michael Enberg Jesinsky

Advokat Sandefjord 992 66 889 g.m.jesinsky@elden.no Les mer

Marte Greftegreff Nøstberg

Permisjon Oslo 21 61 13 00 marte.nostberg@elden.no Les mer

Marte Sandengen

Permisjon Bergen 405 57 974 marte.sandengen@elden.no Les mer